Nadační fond Milofiori, se sídlem České Milovy 32, Křižánky, PSČ 592 02, IČ: 19591012, zapsaný v OR N 828 vedený u Krajského soudu v Brně (dále jen „Nadační fond Milofiori“) vydávají tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), které jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („dále jen Nařízení“).

 

Ochrana osobních údajů je prioritou Nadačního fondu Milofiori. Při jejich zpracování dodržuje veškeré povinnosti a plní požadavky stanovené příslušnými právními přepisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Základní zásady Nadačního fondu Milofiori

 • Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem.
 • Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro legitimní účely.
 • Zpracováváme jen aktualizované osobní údaje a v rozsahu, který je nezbytný a relevantní.
 • Osobní údaje zpracováváme a ukládáme jen na dobu, po kterou je to nezbytně nutné, příp. po dobu stanovenou zákonem.
 • Při zpracování osobních údajů dbáme na jejich náležité zabezpečení před neoprávněným zpracováním, před ztrátou, zničením nebo poškozením.
 • Dbáme na dodržování těchto Zásad a na soulad zpracování osobních údajů s právními předpisy.

 

Pokud jste vyplnili formulář na našem webu

Vámi uvedené kontaktní údaje (jméno, e-mail, telefon) využijeme pouze pro odpověď na vaši poptávku, nebudeme je evidovat a dále zpracovávat ani je poskytovat třetím stranám.

 

Základní informace a kontaktní údaje

 • Nadační fond Milofiori je správcem vašich osobních údajů.
 • Účelem těchto zásad je informovat subjekty údajů (dále jen „vy“) o zpracování jejich osobních údajů.
 • Pokud máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na: info@namilovskehuti.cz.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.

Osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě.

 

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • Právo požadovat po Nadačním fondu Milofiori informaci, jak vaše osobní údaje zpracovávají.
 • Právo požadovat po Nadačním fondu Milofiori vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Právo vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.
 • Právo požadovat po Nadačním fondu Milofiori výmaz těchto osobních údajů.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na Nadační fond Milofiori nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Pokud máte dotazy týkající se osobních údajů a jejich ochrany v Nadačním fondu Milofiori, napište nám na info@namilovskehuti.cz. Tyto zásady může Nadační fond Milofiori upravovat a aktualizovat. Tyto zásady jsou platné od 20. července 2023.